Twój biznes jest dla nas najważniejszy

Wspieramy w aspektach prawnych i podatkowych  przedsięwzięcia realizowane w szczególności w następujących branżach:

  • produkcja przemysłowa,
  • poligrafia,
  • praca tymczasowa,
  • outsourcing procesów produkcyjnych,
  • działalność lecznicza i usługi ją wspomagające,
  • produkcja, dystrybucja i usługi dot. produktów farmaceutycznych i wyrobów medycznych,
  • technologie IT,
  • handel i usługi elektroniczne,
  • usługi finansowe.

Powrót do poprzedniej strony.