Twój biznes jest dla nas najważniejszy

Oferujemy wsparcie w sferze prawnych aspektów zatrudnienia. Nasze usługi w tym zakresie dotyczą w szczególności:

 • opracowywania dokumentacji pracowniczej, jak np. regulaminy pracy i wynagradzania, zasady etyki i polityki firmowe, plany emerytalne, opcyjne i podobne,
 • opracowywania  indywidualnych umów o pracę, o współpracy, kontraktów menedżerskich, o zakazie konkurencji itp.,
 • procedur dotyczących legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców zatrudnionych w Polsce,
 • rozwiązywania stosunków pracy,
 • reprezentacji procesowej przed sądami pracy wszystkich instancji,
 • bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przysługującej wybranym grupom pracowników,
 • organizacji i rozliczania czasu pracy,
 • wdrażania procedur zapobiegających dyskryminacji w stosunkach pracy, w tym mobbingowi – formułowanie dobrych praktyk pracodawców,
 • zbiorowych stosunków pracy, układów zbiorowych i innych porozumień pomiędzy pracodawcami a reprezentacją pracowników,
 • sporów zbiorowych oraz negocjacji ze związkami zawodowymi,
 • procesów przejęcia personelu, restrukturyzacji i integracji zespołów pracowniczych,
 • procesów zwolnień grupowych.

Powrót do poprzedniej strony.