Twój biznes jest dla nas najważniejszy

Tworzymy odpowiednie dla przedsięwzięć struktury organizacyjne w oparciu o wszystkie dostępne formy prowadzenia działalności. W zakresie prawa spółek zapewniamy usługi obejmujące pełen cykl aktywności spółek, a w szczególności:

 • doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej z podatkowego punktu widzenia formy prowadzenia działalności gospodarczej
 • tworzenie spółek, oddziałów oraz przedstawicielstw, a także stowarzyszeń i fundacji,
 • planowanie optymalnej prawnie oraz podatkowo struktury grup kapitałowych,
 • bieżącą obsługę korporacyjną podmiotów i ich organów,
 • wsparcie w procesie likwidacji podmiotów,
 • reprezentację członków organów podmiotów podczas obrad organów,
 • reprezentację podmiotów w postępowaniach rejestrowych,
 • wsparcie w planowaniu i prowadzenie procesów fuzji, przejęć oraz restrukturyzacji kapitałowej podmiotów i grup kapitałowych,
 • prowadzenie audytów prawnych typu due diligence,
 • prowadzenie postępowań związanych z łączeniem spółek, podziałów spółek, przekształceń spółek,
 • wsparcie w planowaniu restrukturyzacji w związku z niewypłacalnością,
 • reprezentujemy klientów dotkniętych stanem niewypłacalności w postępowaniu upadłościowym,
 • reprezentujemy klientów w postępowaniach upadłościowych dotyczących ich kontrahentów,
 • wsparcie w postępowaniu naprawczym.

Powrót do poprzedniej strony.